Personvern

PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene i vår virksomhet. 
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Herunder kontaktinformasjon til våre leverandører, personopplysninger avgitt for å håndtere en bestilling av varer fra oss, eller om du tar kontakt med oss på annen måte. 

VED BESTILLING
Når det foretas en bestilling hos oss opprettes det en kundekonto med innloggingsinformasjon. Via kundekontoen kan du til enhver tid se hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Her registreres din kontaktinformasjon, ordre og tidligere bestillinger. Personopplysningene som registreres er i hovedsak opplysninger vi trenger for å levere varene til deg via vår transportør, eller om vi får behov for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. 

PERSONOPPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL
Dine personopplysninger vil også kunne bli brukt til markedsføring, kundeanalyser og statistikk. 

Oasen Hudpleie Tynset er aktiv bruker av Instagram og Facebook. Vi gjør oppmerksom på at dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til dette nettstedet som gjelder.

COOKIES
Les mer under fanen cookies.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Personopplysningene videreformidles til andre kun i de tilfeller der dette er tillatt etter lov, det er nødvendig for å oppfylle avtalen eller dersom det er angitt i denne personvernerklæringen. I forbindelse med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen din. 

Oasen Hudpleie Tynset benytter seg også av eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Databehandlere vi benytter oss av er regnskapsfører, leverandør av IT-tjenester og leverandør av nettbutikken.  

 

LAGRING OG SIKRING

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vi er videre pålagt å oppbevare personopplysninger avgitt i forbindelse med bestillinger for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette innebærer at historikken normalt ikke slettes før det har gått minst fem år.

DINE RETTIGHETER 

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting eller sletting av opplysningene vi behandler. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. Dersom du trekker ditt samtykke, vil vi foreta sletting av opplysningene.


Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til:
Oasen Hudpleie Tynset

Adresse: Brugata 1, 2500 Tynset
E-post: oasenhudpleie@gmail.com
Organisasjonsnr.: 919 850 809

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet her: www.datatilsynet.no

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes til enhver tid lett tilgjengelig på nettsiden.